Index


     Orpheus


     Repetities


     Nieuwe leden


     Bestuur


     Muziekcommissie


     Biografie Maurice Wiche


     Biografie Annemie Sluijsmans


     Agenda


     Jarige deze maand


     Foto’s


     Ledenlijst (inlogcode)


     Reglement (inlogcode)


     Vrienden van Orpheus


     Links

Index

Zangvereniging Orpheus is een warme familie die op enthousiaste wijze, zangkunst ten gehore brengt. Orpheus verjongt en groeit nog, zelfs nu Zuid-Limburg vergrijst en krimpt. We hebben ruim 50 actieve leden die wekelijks repeteren. Wij zijn trots op de aanstekelijke mix van gevarieerde muziek, enige serieuze stemvorming en een flinke dot humor tussendoor.


Orpheus heeft een mooie historie. Nuth wordt vlak na de bevrijding in november 1944 feestelijk verrijkt met een nieuw mannenkoor. De feestvreugde is natuurlijk nog groter als onze dames mee mogen doen, dus vanaf 25 maart 1952 zijn we een gemengd koor. In de jaren daarop groeit Orpheus fors en verwerven we bekendheid als koor van hoge kwaliteit. Er volgen concert-reizen in binnen- en buitenland.


Op dit moment hebben we een iets lichter repertoire. Onder bekwame en vrolijke leiding van dirigent Maurice Wiche oefenen we liederen uit musicals, traditionals, spirituals maar ook uit kerkelijke sfeer, opera en operette. Bij onze concerten en uitvoeringen worden we regelmatig bijgestaan door pianiste Annemie Sluijsmans en organist Ed Coenen en werken we vaak samen met solisten, andere koren en muziekverenigingen.


Vanaf 25 mei 2018 beschermen alle EU-landen uw privacy volgens dezelfde wettelijke regels zoals vastgelegd in de "Algemene Verordening Gegevensbescherming". Inmiddels hebben alle leden van zangvereniging Orpheus een formulier ontvangen en ingeleverd ter ondertekening. Deze gegevens zullen door het secretariaat worden bewaard. Hiermee hebben wij voldaan aan de opdracht.

Zangvereniging Orpheus Nuth
Nieuwe pagina 1
© Michel Pinxt / Zangvereniging Orpheus / maart 2011 -