SOPRANEN


Louise Collaris - Jacobs

Maria Collaris - Collaris

Diny Drissen - Rasenberg

Jeanny Faessen - Jongen

Anny Giesbers - Wehrens

Phil Habets - Vissers

Riet Hamers - Philips

Gertje Henssen - Kusters

Antoinette Herben - Pustjens

Mieke van Leeuwen

Maria van Lent - Jacobs

Lies van Oppen - Meertens

Jacqueline Smeets-Smeets


      

ALTEN


Jeanny Blom - Roks

Willeke Cattenburch

Mieke Keulen - Palsrok

Ria Luja - Driessen

José Moonen - de Koning

Mia Nijsten - Smeets

Lies Nijsten - Jacobs

Annie Renkens

Lia Tijssen - v.d. Heuvel

Jeanne Tijssen

Griet Waltmans - Evers

Tiny Waltmans


TENOREN


Hub Clement

Aloys Giesbers

Pierre Moonen

Hub van Oppen

Michel Pinxt

Leo Sanderink

John Viehoff

Zangvereniging Orpheus Nuth
Nieuwe pagina 1

BASSEN


Hub Blom

Eugène Collaris

Math Luja

Jan Offermans

Jan Roijen

Guido Schreurs

Hein Tijssen


Contact:


Eugène Collaris (voorzitter) telefoon 045 - 524 28 59


Aloys Giesbers (secretaris) telefoon 045 - 524 28 45

aloys.giesbers@home.nl


José Moonen - de Koning (penningmeester) telefoon 045-524 25 53

bankr. nummer: NL73 RABO 0137 7292 35

© Zangvereniging Orpheus Nuth / Michel Pinxt / maart 2011 -